Singel wydany będzie na przełomie marca i kwietnia.